ABONELİK İŞLEMLERİ

Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar;

Tapu Sahibi İçin;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kiracılar İçin;

 • Kira Sözleşmesi / İkametgah Belgesi / Elektrik Faturası / Su Faturası Evraklarından Bir Tanesi
 • Sözleşme Yapacak Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sözleşmenin Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılması Durumunda Noter Onaylı Vekaletnamenin Fotokopisi (Vekaletnamenin İçeriğinde Doğalgaz Geçmesi Zorunludur)

Konut Harici Yerler İçin (Ticari İşletme vb..)

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Türkiye Sicil Gazetesi'nin İlgili Sayfasının Fotokopisi
 • İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi Fotokopisi
 • Kaşe
 • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 • Sözleşmenin Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılması Durumunda Noter Onaylı Vekaletnamenin Fotokopisi (Vekaletnamenin İçeriğinde Doğalgaz Geçmesi Zorunludur)
 • Kira Kontratı